Kalendaryo sa pag-unlad ng bata

Sa tulong ng aming calculator, maaari mong suriin kung ang pag-unlad ng bata ay nakabatay sa mga tinatanggap na mga pamantayan. Upang gawin ito, ipasok ang petsa ng kapanganakan ng bata at i-click ang button na "Bumuo ng Kalendaryo".

Petsa ng kapanganakan

Pagbubuntis

Pag-unlad

Kalusugan